Prečo sa zaregistrovať

Registrácia je potrebná pre plnohodnotné využívanie aplikácie iKelp Jedáleň a k zakúpeniu licencie. Ak aplikácia nie je registrovaná, beží v takzvanom skúšobnom období, v ktorom je plne funkčná. Pred jeho skončením aplikácia upozorňuje najmenej 20dní vopred. Ak do skončenia skúšobného obdobia nedôjde k zakúpeniu licencie a registrácii aplikácie, bude zamedzený prístup k údajom. Tieto sa však nevymažú a budú prístupné po registrácii aplikácie.


Registrácia vám prináša taktiež výhody starostlivosti, ktorá je prístupná len registrovaným užívateľom a to sú najmä:

  • poskytovanie aktualizácií počas doby platnej ročnej údržby
  • prístup k on-line návodom na Internete
  • prístup k on-line informáciám súvisiacich s problematikou aplikácie a školských stravovacích zariadení na Internete
  • možnosť zverejňovania jedálnych lístkov na Internete
  • licencia nie je viazaná na PC, ale na organizáciu
  • ak má užívateľ na PC, na ktorom beží aplikácia prístup na Internet, získava podporu vzdialeného prístup, čím sa technická podpora výrazne zjednodušuje
  • možnosť dokúpenia a rozšírenia funkcionality o výdajový / objednávkový terminál pre stravníkov
  • možnosť dokúpenia a rozšírenia funkcionality o webový prístup k informáciám pre stravníkov pre odhlasovanie a prihlasovanie na stravu
  • pre registrovaných užívateľov pravidelne pripravujeme akciové produky alebo zľavy na produkty