Registrácia užívateľa

Horizontal Line

Zadajte registračný kód a priezvisko stravníka.

Registračný kód stravníka nájdete na svojom šeku, podklade k úhrade stravy, alebo vám ho vie dať vedúca vašej školskej jedálne. Po registrácii môžete stravníka odhlasovať / prihlasovať na stravu, získať prehľad o odberoch stravy a celkových financiách stravníka. Majte prehľad a šetrite si čas.

Webstránku môžete využívať hocikedy, hocikde na PC, Tablete či svojom telefóne.